Hoeveel lenen

Hoeveel kunt u lenen?

Voordat u een huis zoekt, zult u willen weten hoeveel u kunt lenen. U kunt dat uitrekenen met allerlei rekenmodules op het internet, maar daaraan kunt u geen rechten ontlenen. Voor een serieuze en realistische berekening kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bij het bepalen van uw hypotheekbedrag spelen verschillende factoren een rol:

Uw inkomen

Met uw salaris moet u uw hypotheeklasten kunnen betalen, ook op de langere termijn. Uw inkomen is dus bepalend als het gaat om de hoogte van het hypotheekbedrag. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt ieder jaar de financieringslastpercentages vast: het percentage van het bruto inkomen dat geldt als maximum bruto hypotheeklast.
Is het aannemelijk dat uw inkomen nog flink zal stijgen, dan mag een geldverstrekker daar rekening mee houden.

De waarde van uw woning

De maximale hypotheek mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de waarde van de woning. Als u een bestaand huis koopt, mag in 2018 de maximale hypotheek 100 procent van de waarde van het huis bedragen.

Maar bij de aanschaf van uw woning heeft u nog bijkomende kosten heeft zoals notariskosten, makelaarskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor hypotheekadvies. Deze bijkomende kosten bedragen 5 à 6 procent van de koopsom. U moet dus een deel van de financieringskosten zelf bepalen. Vanaf 2021 betalen starters van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer.

De hypotheekrente

Hoe lager de hypotheekrente, hoe lager uw woonlasten. U kunt met een lage hypotheekrente daarom vaak een hogere hypotheek krijgen. Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie profiteert u vaak van een gunstigere rente.

Uw schulden

Een hypotheekverstrekker zal altijd nagaan of u schulden heeft. Daarvoor wordt het Bureau Kredietregistratie (BKR) geraadpleegd. Daar staan uw persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, de creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd.

Rood staan

Sinds 1 december 2016 krijgt iedereen die een maand lang meer dan 250 euro rood mag staan een registratie bij het BKR. Met een krediet kunt u een minder hoge hypotheek krijgen dan u op basis van uw inkomen zou verwachten. Volgens Vereniging Eigen Huis leidt €500,-rood staan tot ongeveer €2.800,- minder hypotheek.

Telefoonabonnement

Sinds 1 mei 2017 worden ook nieuwe telefoonabonnementen van meer dan €250,- gemeld bij het BKR. Zo’n abonnement kan flinke gevolgen hebben voor uw hypotheekmogelijkheden. Bij een gemiddeld inkomen van €35.000,- per jaar kunt u met een telefoonkrediet van €25,- per maand rond €7.000,- minder hypotheek lenen.